Mara – Laserin tarkkaa tasausta!

Avagro edustaa italialaisen Mara S.r.l:n maantasauslanoja, laserlaitteita ja maantasauksen suunnitteluun tarkoitettua tietokoneohjelmaa. Maralla on jo 30 vuoden kokemus laserin avulla tapahtuvasta maantasauksesta.

 

Tasaisen pellon hyödyt

Peltojen tasauksesta on hyötyä erityisesti vesitalouden kannalta. Painanteet, joihin vesi jää makaamaan ja pilaamaan satoa, saadaan täytettyä. Myös kasteluveden tarve pienenee tasaisella peltolohkolla merkittävästi. Monilla kasveilla tasaiset kasvuolot lisäävät satoa ja tasoittavat esim. juuresten kokojakaumaa. Lisäsäästöjä saadaan myös lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden pienemmällä kulutuksella sekä työajan lyhentymisellä.

Kätevä ohjelma urakointikäyttöön

Työ aloitetaan syöttämällä pellon korkeustiedot tietokoneohjelmaan. Jos tietoja ei ole ennestään, ne voidaan määrittää lanan oman laserlaitteiston avulla. Lähetin asetetaan pellon laidalle vaakasuoraan ja pellon läpi ajetaan määrävälein traktorilla, pysähtyen mittauspisteiden kohdalla etsimään lasersäde ja kirjaamaan mittaustulos ylös. Tämä aineisto syötetään ohjelmaan, jolloin ohjelma laskee pellon vieton ja suunnittelee pellon uuden pinnan muodon annettujen kriteerien mukaisesti. Lisäksi ohjelma laskee tarkasti työhön kuluvan ajan ja työn kustannukset, mikä on hyödyllistä urakointikäytössä. Urakoitsija voi tulostaa ohjelmasta asiakkaalle tarjouksen. Ohjelmasta voi tulostaa myös kolmiulotteisen kuvan pellon pinnasta (avaa yllä oleva kolmiulotteinen kartta) ennen ja jälkeen, kuva auttaa kuljettajaa suunnittelemaan esim. ajojärjestystä

Tarkkaa tasausta

Lanaa ohjataan pellon laidalle asennetulle laserlähettimellä, joka nostetaan mahdollisten esteiden yläpuolelle mukana tulevan kolmijalan avulla. Lähetintä voidaan kallistaa joko yhteen tai kahteen suuntaan. Viimeinen on suositeltavaa, koska silloin voidaan määrittää pellon vietto sekä pitkittäis- että poikittaissuunnassa. Haluttu vietto kumpaankin suuntaan ohjelmoidaan lähettimeen sen numeronäppäimistöllä. Laitteen tarkkuus on +/- 4 mm 100 metrillä.

Pellolla ajettaessa lanan laservastaanotin seuraa lähettimen ilmaan piirtämää lasersädettä. Se antaa traktorin ohjauskeskuksen kautta tiedon sähköventtiileille, jotka nostavat tai laskevat lanan terää. Lanassa on myös vetovastusta tunnusteleva anturi, joka nostaa lanaa automaattisesti, jos vetovastus kasvaa liiaksi. Vetovastuksen raja-arvo on säädettävissä hytistä käsin. Lanassa on oma hydrauliikka, joka lisää tarkkuutta lanan toimintaan. Lisäksi laitteiston tarkkuutta lisää tuulikorjaus, jolla voidaan korjata poikkeamia, joita tuuli aiheuttaa lasersäteeseen.

Lanojen työleveydet vaihtelevat 2,0 metrin ja 7,0 metrin välillä, mallit on esitelty yllä. Lanoja on saatavissa myös kahdella vastaanotinmastolla, jolloin laser ohjaa myös terän kallistusta ja voidaan tehdä tarkkoja tasauksia ja viettoja esim. rakennustyömaille, tien pohjiin tai urheilukentille.

Oletko kiinnostunut tästä? Ota yhteyttä!